ب- میزان استرداد  شهریه مطابق جدول ذیل خواهد بود:ن ارافیزان استرداد شهریه

            قبل از تشکیل کلاس : 90%

            پس از تشکیل جلسه اول: 75%

            پس از تشکیل جلسه دوم: 50%

            پس از تشکیل جلسه سوم: به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد

ج- بازپرداخت شهریه پس از تایید مرکز آموزشی ، منحصراً در وجه متقاضی دوره به شماره شبای اعلام شده از سوی فراگیر واریز خواهد شد. بدیهی است در صورت اعلام شماره شبای اشتباه از سوی فراگیر، مسئولیت آن به عهده خود فراگیر خواهد بود. (با توجه به ترتیب واریز عودت های شهریه توسط حسابداری، واریز وجه ممکن است مشمول زمان شود)