اختلاف بین زبان های مختلف از آیات الهی بوده و پرداختن به آموزش زبان‏ قبل از هر چیز باید با نیت سیر‏ در آیات خداوندی و شناخت آنها صورت پذیرد. با اصل دانستن این انگیزه و نیز با توجه به ضرورت آموزش زبان های خارجی در تسهیل ارتباطات علمی و آموزشی، گروه زبان های خارجی سازمان جهاد دانشگاهی تهران بیش از دو دهه در امر آموزش زبان های خارجی فعال بوده و با بهره‏ گیری از اساتید توانا و متعهد و سیستم های آموزشی روزآمد و پیشرفته توانسته است فضایی کاملاً آکادمیک و جدی برای یادگیری زبان های خارجی فراهم آورد. در حال حاضر، علاوه بر ارائه دوره های عمومی زبان انگلیسی برای گروه های سنی بزرگسالان، نوجوانان و کودکان، گروه زبان های خارجی سازمان جهاد دانشگاهی تهران چندین دوره تخصصی زبان انگلیسی، دوره های آمادگی آزمون های بین المللی مانند تافل و آی اِلتس و دوره های آموزشی زبان های فرانسه، اسپانیایی، آلمانی، عربی، روسی، ترکی استانبولی و ایتالیایی را در مراکز آموزشی خود برگزار می کند.

برخی از ویژگی ها و تسهیلات مراکز آموزشی گروه زبان های خارجی سازمان جهاد دانشگاهی تهران به ترتیب زیر است: