دوره مکاتبات بازرگانی و قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی

زبان های خارجی | دوره های تخصصی زبان انگلیسی-کارگاه های آموزشی | دوره مکاتبات بازرگانی و قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی
مدت دوره:
30 ساعت
تعداد جلسات:
10 جلسه
روزهای برگزاری:
سه شنبه
زمان برگزاری:
17:00 الی 20:00
مهلت ثبت نام: 1403/01/21 - 12:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1403/02/04
تاریخ پایان: 1403/03/29
قیمت دوره: 2,300,000 تومان

"نگارش موثر در کسب و کار"       “Effective Business Writing”

نگارش موثر در کسب و کار، یک دوره 30 ساعته به زبان انگلیسی و ویژه کسانی است که  با کسب و کار و تجارت  بین المللی سرو کار دارند.

این دوره شامل دو بخش است: بخش اول در خصوص فنون و ابزار نگارش موثر برای نوشتن نامه ها و ایمیلهای حرفه ای و فراتر از آن رفع نیازهای نوشتاری در  کسب و کار امروزه است. بخش دوم شامل کارگاه هایی جهت نگارش و اجرای نکات بخش اول با تمرکز برروی  نامه ها و ایمیل های تجاری است. (فراگیران می بایست از سطح متوسطه زبان انگلیسی برخوردار باشند.)

بخش اول

جلسه اول

 • چرایی نیاز به نگارش
 • تعریف انگلیسی کسب و کار
 • نگارش انگلیسی درکسب و کار جهانی
 • نگارش کسب و کار امروزی  
 • کیفیت نگارش

جلسه دوم

 • علامتگذاری نگارش ( punctuation) و نکات دستوری

جلسه سوم

 • نکات ویژه نگارش در کسب و کار امروزی
 • اشتباهات رایج و چگونگی پرهیز از آنها

جلسه چهارم

 • ایمیل ها
 • نامه ها
 • ساختار 7 نکته ای و فرمول ABC  

بخش دوم

جلسه پنجم

 • کارگاه اینکوترمز 2020
 • تکمیل یک پروفورما اینویس با استاندارد اسناد تجاری سازمان ملل

جلسه ششم

 • کارگاه ایمیلها و نامه های مربوط به استعلام ها ، سفارش ها و پرداخت ها

جلسه هفتم

 • کارگاه ایمیلها و نامه های مربوط به شکایات و پیشنهادات اصلاحی

جلسه هشتم

 • کارگاه ایمیلها و نامه های مربوط به بانک و اعتبار اسنادی

جلسه نهم

 • کارگاه ایمیلها و نامه های مربوط به نماینده ها و نمایندگی ها

جلسه دهم

 • کارگاه ایمیلها و نامه های مربوط به بیمه و حمل و نقل

 

Sources: "Commercial Correspondence" by Ashley ,  "How to write effective business English" by Fiona Talbot ,     "Email and commercial correspondence" by Adrian Wallwork

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.