عطيه محبي

دوره های برگزار شده:
54
تعداد فراگیران:
692
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:


لیست کلاس های عطيه محبي
خصوصی (UI3) -ده ساعت-عالمی
عطيه محبي
شروع دوره:
1402/03/19
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
13:00 الی 17:00
هزینه: 2,000,000 تومان
دوره خصوصی (UI3) -شش ساعت
عطيه محبي
شروع دوره:
1402/04/02
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
13:00 الی 15:00
هزینه: 1,200,000 تومان
A1خصوصی-20ساعت-وحید شیرعلی
عطيه محبي
شروع دوره:
1402/04/23
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
13:00 الی 15:00
هزینه: 4,000,000 تومان
تعیین سطح بزرگسالان (17 سال به بالا)-آنلاین-ویژه ترم تابستان 1403
عطيه محبي
شروع دوره:
1403/02/17
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 16:00
هزینه: 50,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI2)-(ترم هشت بزرگسالان)-کدE
عطيه محبي
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه: 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(UI2)-(ترم دوازده بزرگسالان)-کدB
عطيه محبي
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگليسی(UI3)-(ترم سیزده بزرگسالان)-کدA
عطيه محبي
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (A1)-(ترم  چهارده بزرگسالان)-کدA
عطيه محبي
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (A2)-(ترم پانزده بزرگسالان)-کدB
عطيه محبي
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه: 1,250,000 تومان
دوره بحث آزاد به زبان انگلیسی Free Discussion-(برای سطوح Upper intermediate و بالاتر)-کدB
عطيه محبي
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:45
هزینه: 1,850,000 تومان
خصوصی ترم A1,2- آقای نهرجو-20 ساعت
عطيه محبي
شروع دوره:
1403/04/09
روزهای برگزاری:
شنبه - یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 16:00
هزینه: 6,000,000 تومان
I2 - خصوصی - نرگس سادات حاج سیداسمعیلی - 10 ساعت
عطيه محبي
شروع دوره:
1403/05/03
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 16:00
هزینه: 3,000,000 تومان