تعیین سطح و ثبت نام ترم پاییز 1400 مرکز آموزش زبان‌های خارجی آغاز شد.

1400/05/24 خبری
1762
ثبت نام ترم پاییز 1400 دوره‌های تخصصی زبان های خارجی

به اطلاع فراگیران محترم می رساند، ثبت نام دروه های آنلاین مرکز آموزش های تخصصی زبان های خارجی سازمان جهاد دانشگاهی تهران از 13 شهریورماه آغاز شد.

شروع ترم پاییز 1400 مرکز آموزش های تخصصی زبانهای خارجی از تاریخ 17 مهرماه 1400 خواهد بود. لطفاً جهت ثبت نام و کسب اطلاعات به کارگروههای مربوطه مراجعه نمایید.

🌐 http://www.jtlc.ir
🆔 @jtlcnews
☎️ 021_66928719