ثبت نام دوره های ترکی استانبولی

1400/09/22 خبری
2805
ثبت نام دوره های ترکی استانبولی ترم زمستان 1400 شروع شد.

این دوره شامل 9 ترم آموزشی بر اساس سری کتابهای هیتیت تنظیم شده است. هر ترم شامل 20 جلسه 10 هفته ای و طول کل ساعات آموزشی در هر ترم 40 ساعت است.

ترم

سطح

Seviye

Kitap

1

مقدماتی 1

TEMEL 1

HİT İT 1

A1

A2

2

مقدماتی 2

TEMEL 2

3

مقدماتی 3

TEMEL 3

4

متوسط 1

ORTA 1

HİT İT 2

B1

5

متوسط 2

ORTA 2

6

متوسط 3

ORTA 3

7

پیشرفته 1

YÜKSEK 1

HİT İT 3

B2

C1

8

پیشرفته 2

YÜKSEK 2

9

پیشرفته 3

YÜKSEK 3

 

✅علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند،با شماره تلفن زیر تماس، یا به وب سایت مرکز مراجعه نمایند.

🌐 http://www.jtlc.ir
🆔 @jtlcnews
☎️ 021_66928719