تعیین سطح و ثبت نام کودکان ترم زمستان 1400

1400/08/24 خبری
1679
ثبت نام تعیین سطح کودکان ترم زمستان 1400 آغاز شد.

به اطلاع فراگیران محترم می رساند، تعیین سطح کودکان (غیرحضوری) در مرکز آموزش های تخصصی زبان های خارجی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در 16 آذرماه برگزار می گردد.

شروع ترم زمستان 1400 مرکز آموزش های تخصصی زبانهای خارجی از تاریخ 4 دی ماه 1400 خواهد بود. لطفاً جهت ثبت نام و کسب اطلاعات به کارگروههای مربوطه مراجعه نمایید.

🌐 http://www.jtlc.ir
🆔 @jtlcnews
☎️ 021_66928719