تعیین سطح و ثبت نام ترم زمستان 1400

1400/08/24 خبری
1614
تعیین سطح و ثبت نام ترم زمستان 1400 مرکز آموزش زبان‌های خارجی آغاز شد.

به اطلاع فراگیران محترم می رساند، ثبت نام دروه های حضوری و غیرحضوری مرکز آموزش های تخصصی زبان های خارجی سازمان جهاد دانشگاهی تهران از 1 آذرماه آغاز می شود.

شروع ترم زمستان 1400 مرکز آموزش های تخصصی زبانهای خارجی از تاریخ 4 دی ماه 1400 خواهد بود. لطفاً جهت ثبت نام و کسب اطلاعات به کارگروههای مربوطه مراجعه نمایید.

🌐 http://www.jtlc.ir
🆔 @jtlcnews
☎️ 021_66928719