لیست کلاس های دوره تعیین سطح نوجوانان (13 الی 16 سال)-حضوری مرکز زبان های خارجی
تعیین سطح نوجوانان(13 الی 16 سال)-حضوری-ویژه ترم تابستان 1403
احمدرضا شجاعی
شروع دوره:
1403/02/16
روزهای برگزاری:
شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 17:00
هزینه: 50,000 تومان