لیست کلاس های دوره تعیین سطح کودکان (12-7) مرکز زبان های خارجی
تعیین سطح کودکان(7 الی 12 سال)-حضوری-ویژه ترم تابستان 1403
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1403/02/19
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:30
هزینه: 50,000 تومان