کارگاه های تخصصی گرامر انگلیسی

زبان های خارجی

کارگاه های گرامر انگلیسی با هدف تمرکز بر اشتباهات رایج زبان آموزان

آموزش گرامر نمی تواند  به عنوان یک هدف مستقل تلقی شود، بلکه این نوع آموزش می تواند به فراگیران دوره های مختلف فرصت دهد تا ضعف ها و کاستی های مربوط به دستور زبان خود را مرتفع سازند.به عبارت دیگر دوره آموزشی گرامر زبان انگلیسی به عنوان یک دوره مکمل برای دوره های عمومی زبان انگلیسی است.
بسیارند زبان آموزانی که گرامر را به صورت نادرست آموخته اند و ناخواسته روند اشتباهات خود را در مکالمه و یا نگارش ادامه می دهند .
سلسله کارگاه های گرامر جهاد دانشگاهی تهران به شما کمک خواهد کرد تا مروری اصولی بر گرامر آنچه آموخته اید و یا حتی در آینده قرار است  بیاموزید را با روشی ساده و در عین حال کاربردی به شما آموزش دهد.
از نکات مثبت این کارگاه ها می توان گفت: اولا بازه زمانی آن کوتاه است و به صورت متمرکز و پیوسته مطالب را به شما آموزش خواهد داد.
ثانیا در هر ترم وسطحی از زبان انگلیسی که باشید می توانید از این کارگاه ها بهره لازم را ببرید و نکته آخر اینکه به رفع اشکال هر چه که در این حوزه در ذهن شما جریان دارد،بپردازید.
شرکت در این کارگاه های تخصصی کوتاه مدت را به همه زبان آموزان توصیه می کنیم.