نوجوانان

برنامه دوره زبان انگلیسی نوجوانان

برنامه دوره زبان انگلیسی نوجوانان

برنامه دوره زبان انگلیسی نوجوانان

بیشتر
محتوا و سرفصل های دوره زبان انگلیسی نوجوانان

محتوا و سرفصل های دوره زبان انگلیسی نوجوانان

کتاب های مورد استفاده در دوره آموزشی زبان انگلیسی نوجوانان مجموعه آموزشی  Connectاست که به همراه یک مجموعه مکمل کتاب داستان تدریس می شود.

بیشتر
هدف دوره

هدف دوره

این دوره با هدف آموزش عملی مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی از سطح مقدماتی تا میانی برای گروه سنی 12 تا 18 سال ارائه می شود.

بیشتر
سامانه ثبت نام آنلاین

سامانه ثبت نام آنلاین

ورود به سامانه ثبت نام آنلاین

بیشتر