کودکان

برنامه دوره زبان انگلیسی کودکان

برنامه دوره زبان انگلیسی کودکان

برنامه دوره زبان انگلیسی کودکان

بیشتر
محتوا و سرفصل های دوره کودکان

محتوا و سرفصل های دوره کودکان

مجموعه آموزشی مورد استفاده برای دوره زبان انگلیسی کودکان کتاب های  First Friends و Family and Friends  و کتاب های تکمیلی آنها از جمله کتاب های داستان می ‏باشد.

بیشتر
هدف دوره

هدف دوره

هدف این دوره آموزش مهارت های چهارگانه زبان در سطوح مبتدی، مقدماتی و متوسط برای دانش آموزان مقطع دبستان و راهنمایی است.

بیشتر
سامانه ثبت نام آنلاین

سامانه ثبت نام آنلاین

ورود به سامانه ثبت نام آنلاین

بیشتر